Anasayfa  > Mali İş Çözümleri
MALİ İŞ ÇÖZÜMLERİ


a. Mali Yapılandırma
b. Mali Denetim
c. Vergi Planlaması ve Yönetimi

1) Mali Yapılandırma

  Mali yapı ile ilgili hedef tespit çalışmaları,

  Bu hedeflere uygun analizlerin yapılması,

  Mali açıdan kuruluş ve/veya yatırım bölgesi seçimi analizi ve danışmanlığı

  Uygun şirket yapısının tespit edilmesi ve anahtar teslim şirket kuruluş işlemleri,

  Hedeflere uygun genel muhasebe sisteminin kurulması veya revize edilmesi,

  Maliyet muhasebesi sisteminin kurulması veya revize edilmesi,

  Yönetim muhasebesi bölümlerinin; insan kaynakları ve bilişim yapısı dahil tüm süreçlerin üstlenilmesi ve fiilen yönetimi,

  Teknolojik Geliştirme Bölgelerinde şirket oluşumları vb. tüm süreçlerin yönetimi,

  Yabancı ortaklı şirket oluşumları konusunda sunulan danışmanlık hizmetleri,

  Yurtiçi ve yurtdış› irtibat büroları durumları konusunda sunulan danışmanlık hizmetleri,

  Organize Sanayi Bölgesi, Endüstri Bölgeleri gibi ihtisas bölgelerinde mali uygulamalar konusunda sunulan hizmetler,

  Tüm mali ve finansal işleyiş ile ilgili mali danışmanlık hizmetleri

2) Mali Denetim
  
Mali yapının, vergi mevzuatı açısından tam denetiminin yapıması ve dönemler halinde raporlanması,

  Muhasebe sisteminin ‘Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’ açısından denetimi ve raporlaması,

  Muhasebe sisteminin ‘Tek Düzen Hesap Planı Mevzuatı’ açısından denetimi ve raporlaması,

  Tüm mali tabloların düzenlenmesi, denetimi, raporlanması, onaylanması ve sunumu,

  Tüm iş ve işlemlerin VUK açısından, uygunluk denetiminin dönemler halinde yapılması,

  İş Kanunu ve SSK mevzuatı açısından ilgili uygunluk denetimlerinin dönemler halinde yapılması,

  TTK kapsamındaki işlemlerin uygunluk denetimlerinin yapılması,

  Tüm mali sistemin, öngörülen hedefler ve prensipler ışığında, uygun zamanlı denetimlerinin yapılması ve raporlanması, şirket değerleme hizmetleri,

   Mali açıdan özel amaçlı mali bağımsız denetim ve raporlama hizmetleri,

3) Vergi Planlaması ve Yönetimi

  Tüm finans uygulamalarının, vergi maliyetleri açısından analizi ve raporlanması,

  Bu analiz ışığında, uygun vergi istisnası, muafiyetleri ve indirimlerinin tespit edilmesi ve uygulanması,

  Mali sistemin vergi risk analizinin yapılması, uygun dönemlerde gerekli önlemlerin alınarak raporlanması ve risklerin süreçler halinde yönetimi,

  Vergi, SSK mevzuatı vb. yükümlülükler konusunda, muhtemel incelemelerde ortaya çıkabilecek risklerin analizi ve çözüm önerileri,

  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı açısından vergi planlama uygulamaları,

  Uluslararası vergi planlama teknikleri danışmanlığı,

  Şahısların vergi yükümlülüklerinin planlaması ve yönetimi hizmetlerimiz,

  Yabancı sermayeli ortaklıkların mali uygulamaları konusundaki vergi planlaması hizmetlerimiz,

   Sürekli ve güncel mevzuat desteğinin genel ve özel amaçlı sirküler halinde sağlanması,

4) Mali Yazılım ve Raporlama Danışmanlığı

  Mali sistemin verimli ve etkin çalışması için gerekli, mevcut bilişim yapısının analizi,

  Mevcut yazılım yapısının revizyonu ve/veya hedeflere uygun yeni yazılımın seçimi,

  Yeni yazılımın ve/veya revizyonların, sisteme uyarlamalarının yapılması ve sistemin etkin olarak çalıştırılması konusunda danışmanlık yapılması,

  Gerekli görev, yetki, onay, tanımlarının ve sistem prosedürlerinin tesisi ve işletilmesi,

  Bütçeleme sisteminin uyarlanması ve etkin olarak işletilmesinin sağlanması,

  Günlük, haftalık ve aylık dönemlerde gereken mali raporların ve finansal tabloların dizayn edilmesi, düzenlenmesi ve yorumlanması,

  Düzenlenmesi gerekli rapor ve tabloların, mevcut bilişim ortamında güncel ve aktif olarak hazırlanmasının sağlanması.

5) Teşvik ve Destek Danışmanlığı

  Firmanın mevcut yapısına ve hedeflerine uygun kullanılabilecek destek, teşvik, istisna, indirim ve muafiyetleri tespit edilmesi,

  Teknolojik faaliyetler, AR-GE ve yazılım faaileyetlerine yönelik destek ve teşviklerle ilgili analizler ve organizasyonlar yapılması,

  TTGV ve TEYDEB tarafından yürütülen destek ve teşvikler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri,

  Yapılması palnalanan yatırımların teşvik uygulamasına başlanarak sağlanabilecek destekler konusunda tüm süreçleri kapsayan danışmanlık hizmetleri sunulması

  Döviz kazandırıcı işlemlerde firmalara çeşitli avantajlar sağlayacak belgelendirme faaliyetleri konusunda danışmanlık hizmetleri sunulması

6) Finansal Yönetim Hizmetleri

  Banka ve sair finans kuruluşlarıyla olan ilişkilerin planlanması, yönetim ve uygulaması;

  Borçların yeniden yapılanması

  Projeye dayalı orta ve uzun vadeli dış kaynaklı finansman teminine aracılık yapılması

  İşletme kredisi teminine aracılık yapılması

  Finans yönetimi (nakit akış fon yönetimi) sistemin kurulması ve uygulanması AB fonlarına yönelik proje geliştirme

  AB fonlarına yönelik proje geliştirme

  Net İşletme Sermayesi projeksiyonları hazırlanması


 
I Gönderi Şartları I Bölgeler I İade, İptal ve Garanti Koşulları I Gizlilik ve Güvenlik Politikası I Copyrright © 2010 OneService 
Tüm Telif Hakları Saklıdır KDR Desing